COSMOBALL

Action, fantasy

Stars:
Svetlana Ivanova
Evgeniy Mironov
Dmitry Nazarov

Director: Dzhanik Fayziev

Cinematographer: Maksim Osadchiy

Production Designer: Alexander Popov

STV, Bonanza, Main Road|Post, Russia, 2020

Kinopoisk